CHÀO MỪNG THÀNH LẬP TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG(12/10/2018)

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
IDSố hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu nội dung 
25649/QÐ-QLTT28/12/2018Chi cục quản lý thị trường Quyết định Ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2019 của Cục Quản lý thị trường Quảng Trị
244268/QÐ-BCT14/11/2018  Quyết định quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lanh đạo, quản lý của cơ quan quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường.
2335/2018/TT-BCT12/10/2018  Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường
213647/QÐ-BCT11/10/2018Các Bộ, Ngành, Trung ương Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị
2232/2018/TT/BCT08/10/2018Các Bộ, Ngành, Trung ương Thông tư quy định mẫu, quy cách, chế độ cấp phát, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường
2033/2018/TT-BCT08/10/2018Các Bộ, Ngành, Trung ương Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường
1834/2018/QÐ-TTg10/08/2018Chính phủ Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường
1620/2016/QÐ-TTg10/05/2016Chính phủ Quyết định Quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
1519/2019/NÐ-CP22/03/2016Chính phủ Nghị định về kinh doanh khí
1411/2016/UBTVQH1307/03/2016Quốc hội PHÁP LỆNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

KIẾN THỨC TIÊU DÙNG


 

HÌNH ẢNH
  •  

LƯỢT TRUY CẬP
Copyright 2019 by CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG